Ακολουθηστε μας

Gossip

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Εκτακτη Γενική Συνέλευση, με νέα ΑΜΚ στο προσκήνιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκάλεσε τους μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όπου θα διεξαχθεί την Πέμπτη 30/5 στις 11:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας.

Στη Συνέλευση θα τεθεί επί τάπητος το θέμα της νέας ΑΜΚ της ομάδας καθώς επίσης και η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού.

Αναλυτικά:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ» «ΠΑΟΚ» – Π.Α.Ε. ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 30.05.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΠΑΕ ΠΑΟΚ», ΑΡ. Μ.Α.Ε. 99130/06/Β/86/77 και ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 122030904000, σύμφωνα με το νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30.05.2024  ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στα επί της οδού Μικράς Ασίας – Γήπεδο Τούμπας γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και καταθέσεις προοριζόμενες για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση νέων μετοχών με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του ν. 4548/2018 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στη νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4548/2018.

Τροποποίηση του άρθρου 7 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και του καταστατικού της ΠΑΕ. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Θεσσαλονίκη, 08.05.2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».

 

συντελεστες

Facebook

περισσοτερα σε Gossip